VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en allvarlig händelse kan du bli varnad. För att veta vad som händer är det viktigt att hålla dig informerad, exempelvis genom att lyssna på Sveriges Radio P4. Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal.

Vid allvarliga händelser kan myndigheter sända ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Till exempel vid gasutsläpp, förorenat dricksvatten, extremt väder, en stor brand eller annan allvarlig olycka. I meddelandet får du information om vad som har hänt och vad du ska göra.

I Bjurholms kommun sänds VMA via

  • Sveriges Radio P4
  • Sveriges Television (SVT)
  • Ett talmeddelande från SOS-alarm till fast telefoni inom det drabbade området
  • Ett sms-meddelande från SOS-alarm till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området