(VMA) Viktigt meddelande till allmänheten och skyddsrum

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Hesa Fredrik

I Bjurholms kommun finns inte någon utomhusvarning, även kallad Hesa Fredrik. Detta är en form av ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som sker genom en utomhusvarning.

Det finns utomhusvarningar i 234 av landets 290 kommuner.

Ansvar för utomhusvarning

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som äger systemet för utomhusvarning. Ljudsändarna sitter främst i en kommuns tätort, men kan även förekomma på andra ställen i en kommun.

De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

Så här sänder Bjurholms kommun viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  • Sveriges Radio P4
  • Sveriges Television (SVT)
  • Ett talmeddelande från SOS-alarm till fast telefoni inom det drabbade området
  • Ett sms-meddelande från SOS-alarm till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området

Skyddsrum i Bjurholms kommun

Det är MSB som har huvudansvaret för alla Sveriges skyddsrum och det är även MSB som beslutar om de gamla ska återuppbyggas eller om det ska byggas nya. Det är inte kommunen som fattar beslut om skyddsrum. Man har inte byggt skyddsrum i Sverige sedan 2002.

Sedan dess har en avveckling av skyddsrum gjorts, även i Bjurholm. Även om de gamla skyddsrummen finns kvar är de inte godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att användas som skyddsrum.

Enligt MSB är det olika hotbildsanalyser som bestämmer var i Sverige skyddsrum ska finnas. Det har aldrig varit ambitionen att bygga skyddsrum för hela befolkningen. Det beror på var man befinner sig om man behöver tillgång till skyddsrum.

Det är viktigt att veta att skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. Det finns också andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader, i en källare, tunnel eller liknande.