När och var kan jag rösta i EU-valet?

Valet genomförs söndagen den 9 juni 2024. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 22 maj.

Val till Europarlamentet genomförs söndagen den 9 juni 2024. Då röstar du i den vallokal som du tillhör. På ditt röstkort står var din vallokal finns. Vallokalen är öppen kl. 08.00-21.00.

Från och med den 22 maj kan du förtidsrösta. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se valmyndighetens hemsida, för tider i andra kommuner. Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 22 maj och ända fram till valdagen.

Här kan du rösta i Bjurholm

Förtidsröstning

Kom ihåg att ta med röstkort och ID-handling

Tid: 22 maj - 8 juni
Måndag - fredag kl. 16.00-18.00
Lördag - söndag kl. 10.00-12.00
6 juni nationaldagen kl. 10.00-12.00
Plats: kommunkontorets reception, Storgatan 9.

Tid: valdagen söndag 9 juni kl. 08.00-21.00
Plats:
kommunkontoret, sammanträdesrummet Bal´n, Storgatan 9.

Valdagen söndag 9 juni

Plats: kommunkontoret, personalrummet, Storgatan 9
Tid: kl. 08.00-21.00

Även du som befinner dig utomlands kan du förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se valmyndighetens hemsida för att läsa mer om det.

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet till budröstning eller ambulerande röstmottagning. Kontakta valsamordnare för information.

Har du frågor, kontakta valsamordnare
Malin Burström, kvalitetsstrateg
Tel: 0932-141 77
E-post: malin.burstrom@bjurholm.se