Arbetsmarknad och integration (AMI)

Arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder personer som står långt från arbetsmarknaden olika insatser för att komma vidare i arbetslivet.

Under 2023 kommer en möjlighet för dig som är arbetssökande att kunna ta del av en kortare kurs, för mer information ta kontakt.

Var träffar du oss

Du är alltid välkommen att besöka oss på kommunkontoret, Storgatan 9, anmäl dig i receptionen.
Vi har en hel del projekt igång som du kanske märker av som medborgare. Kontakta oss om du själv har idéer som du önskar genomföra.

Kontaktperson:
Monica Jonsson, arbetsmarknad och integrationssamordnare AMI (Arbetsmarknad integration), 0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och bosatt i Bjurholms kommun
  • Kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • Har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och är mellan 18 och 64 år