Arbetsmarknad och integration (AMI)

Arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika insatser av stöd för att komma vidare i arbetslivet.

Målsättning är att genom varierade insatser stärka individers förutsättningar till anställning eller studier som kan leda till egen försörjning.

AMI erbjuder bland annat praktik, arbetsträning, individuellt stöd samt studie- och yrkesvägledning. Insatserna riktas till personer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden och kan ge en möjlighet för den enskilde individen att prova på ett arbete, att klargöra sin arbetsförmåga samt inspireras, motiveras och utvecklas.

Bjurholm arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Var träffar du oss

Du är alltid välkommen att besöka oss på kommunkontoret, Storgatan 9, anmäl dig i receptionen.
Vi har en hel del projekt igång som du kanske märker av som medborgare. Kontakta oss om du själv har idéer som du önskar genomföra.

Kontaktperson:
Monica Jonsson, chef AMI (Arbetsmarknad integration), 0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och bosatt i Bjurholms kommun
  • Kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • Har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och är mellan 18 och 64 år

Ansök om samhällsorientering för nyanlända Länk till annan webbplats.