Ferieuppdrag/sommarjobb 2023

Kommunens ungdomar erbjuds ferieuppdragsplatser, vilket ger en möjlighet till arbetslivserfarenhet. Man är inte garanterad en plats men har möjlighet att skicka in en ansökan.

Här presenteras vad som gäller sommaren 2023.

Vem får ansöka?

 • Du ska vara 15 år eller fylla 15 år under det år som ferieuppdrags söks och vara skriven i Bjurholms kommun.
 • Du kan maximalt vara i motsvarande ålder som om du går i gymnasiet alternativt inte har hunnit avsluta din 3- åriga gymnasieutbildning, när ferieperioden startar.

Ansökningstid

 • Senast den 7 maj 2023 ska ansökan ha inkommit till kommunen.
 • Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieuppdragsplatser vi har till förfogande.
 • Ansökningar inkomna efter den 7 maj kan inte behandlas.
 • I ansökan ska även särskilda önskemål eller allergier anges.

Typ av uppdrag

En stor del av de kommunala platserna kommer att innebära uppdrag inom parkskötsel det vill säga motorgräsklippning, krattning och ogräsrensning. Det finns även ett antal platser inom andra verksamheter som exempelvis förskola och fritidshem.

Elever som valt eller går gymnasieprogram med inrikting mot verksamhetsspecifika områden har förtur till dessa uppdrag. Det finns även möjlighet att utföra uppdrag hos enskilda arbetsgivare eller föreningar.

Perioder

Ferieperioden är uppdelad i fyra perioder om 14 dagar (10 uppdragsdagar).

Om många önskar ferieplats under samma period finns det tyvärr inte platser för att tillmötesgå allas önskemål. Därför måste du vara beredd på att du kan bli erbjuden ett ferieuppdrag under en annan period i stället.

Tider

Under två veckor ska du utföra uppdrag under 6 timmar/dag, på de flesta platserna är tiden kl.08.00-15.00 eller kl.09.00-16.00. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte arbetstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, gäller även helgdag som infaller under perioden (midsommarafton).

Platsfördelning

Vi försöker i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När vi inte kan matcha dina önskemål för både period och verksamhet, försöker vi i första hand ta hänsyn till vilka uppgifter du önskat i din ansökan.

Det kan även hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål. I de fall ansökningarna är fler än antalet platser erbjuds ungdomar som avslutar årskurs 9 aktuellt år i första hand en plats.

Handledare

Under tiden du utför ditt ferieuppdrag har du en handledare. Om du tilldelas uppgifter inom gräs, park och underhåll kommer du att arbeta i grupp med en handledare. Det är handledaren du i första hand ska prata med om du har frågor som gäller ferieuppdraget.

Några av handledarens viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för de arbetsmoment som är aktuella och att ansvara för att uppgifterna utförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Ersättning

Ersättning utbetalas utifrån den ålder du fyller under aktuellt år, för 2023 gäller;

 • 15 år 50 kr/timme
 • 16 år 55 kr/timme
 • 17 år och uppåt 60 kr/timme

Skatteavdrag

 • Om inkomsten inte överstiger 22 208 kronor under år 2023 (OBS! under hela året) ska du inte betala någon skatt.
 • Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.
 • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag hittar du under Relaterat innehåll nedan.

Ansökan

Ansökan gör du via vår E-tjänst, se E-tjänster nedan.

Har du inte möjlighet att söka via e-tjänsten kontakta kommunen:

Besked om plats

 • I slutet av maj/början av juni kommer besked att skickas till alla som sökt ett ferieuppdrag.
 • För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tid vilken tydligt framkommer i beskedet.