Ferieuppdrag/sommarjobb 2024

Kommunens ungdomar i årskurs nio erbjuds ferieuppdragsplatser, vilket ger en möjlighet till arbetslivserfarenhet. Man är inte garanterad en plats men har möjlighet att skicka in en ansökan.

I år erbjuds endast kommunala platser. Här presenteras vad som gäller sommaren 2024.

Vem får ansöka?

  • Du som går i årskurs nio och är skriven i Bjurholms kommun.

Ansökningstid

  • Senast den 12 maj 2024 ska ansökan ha inkommit till kommunen.
  • Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieuppdragsplatser vi har till förfogande.
  • Ansökningar inkomna efter den 12 maj kan inte behandlas.
  • I ansökan ska även särskilda önskemål eller allergier anges.

Typ av uppdrag

Förskola

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.

Fritidshem

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.

Äldreomsorgen

Uppdraget sker på Bjuregården avdelning Blåklockan eller Rödklövern. Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter. Olika typer av aktiviteter såsom servera lunch, promenader med mera.

Perioder

Ferieperioden är uppdelad i fyra perioder om 14 dagar (10 uppdragsdagar).

Om många önskar ferieplats under samma period finns det tyvärr inte platser för att tillmötesgå allas önskemål. Därför måste du vara beredd på att du kan bli erbjuden ett ferieuppdrag under en annan period i stället.

Tider

Under två veckor ska du utföra uppdrag under 6 timmar/dag, på de flesta platserna är tiden kl.08.00-15.00 eller kl.09.00-16.00. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte arbetstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, gäller även helgdag som infaller under perioden (midsommarafton).

Platsfördelning

Vi försöker i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När vi inte kan matcha dina önskemål för både period och verksamhet, försöker vi i första hand ta hänsyn till vilka uppgifter du önskat i din ansökan.

Det kan även hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål.

Handledare

Under tiden du utför ditt ferieuppdrag har du en handledare. Det är handledaren du i första hand ska prata med om du har frågor som gäller ferieuppdraget.

Några av handledarens viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för de arbetsmoment som är aktuella och att ansvara för att uppgifterna utförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Ersättning

Ersättning för 2024 är 95 kronor per timme.

Skatteavdrag

  • Om inkomsten inte överstiger 24 238 kronor under år 2024 (OBS! under hela året) ska du inte betala någon skatt.
  • Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag hittar du under Relaterat innehåll nedan.

Ansökan

Ansökan gör du via vår E-tjänst, se E-tjänster nedan.

Har du inte möjlighet att söka via e-tjänsten kontakta kommunen:

Besked om plats

  • I slutet av maj får alla som ansökt besked i e-tjänstens pågående ärende.
  • För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tid vilken tydligt framkommer i e-tjänsten.