Fastigheter och lokaler

För mer information gällande lokaler och fastigheter att hyra eller köpa vänd dig till fastighet, tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Vid intresse kontakta kommunen

Fastigheter till salu

Fastighet

Adress

Tomtarea kvm

Vatten och avlopp

Detalj-

planelagt

Pris kr

Österbacka 3*

Industriom-råde,
Bjurholms tätort

ca 60 000**

Nej

Ja

1 kr/m²

Gjuteriet 3

Bjurholms tätort

3 792

Nej


94 800

* Ej avstyckad, ej iordningställd. Avstyckningskostnad tillkommer.
** Kan säljas i mindre fastigheter