Covid-19 information för företag

Pandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Här hittar du som företagare samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler från olika myndigheter.

Vi på Tillväxt- och utveckling följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från berörda myndigheter. Vi har även kontinuerligt dialog med företrädare från Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Svenskt näringsliv, Företagarna, Handelskammaren, LRF, Arbetsförmedlingen samt andra berörda organisationer.

Bjurholms Kommun

Förlänga betaltiden för fakturor

Kommunen gör det möjligt för Bjurholms företagare att förlänga betalningstiden för fakturor inom vatten, avlopp, bredband och tillsyn.

Dela upp betalning

Kommunen gör det möjligt för företagaren att dela upp sin betalning över en längre tid.

Skynda på utbetalning

Kommunen gör det möjligt för Bjurholms företagare att skynda på en utbetalning till företaget från Bjurholms kommun.

Tillsyn

Den årliga tillsynsavgiften som faktureras senast i mars varje år skickas ut till företagen i augusti med 90 dagars betaltid. Företagaren kontaktar sin handläggare vid behov för frågor och dialog kring pågående tillsyns- eller tillståndsärenden.

Kontakta ekonomiavdelningen

Kontakta ekonomiavdelningen för mer information och hjälp med fakturafrågor.
Mail: ekonomi@bjurholm.se. Du kan även ringa växeln 0932-140 00 så kopplas du till rätt person. Ha fakturanummer till hands.