Företagsstöd

Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt.

Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. I vissa fall finansieras de regionala företagsstöden av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stöden är till för att främja hållbara investeringar för tillväxt och varaktiga arbetstillfällen i små och medelstora företag.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

I Bjurholm kan företag erhålla upp till 50 % stöd vid investeringar, då kommunen tillhör investeringsområdet 1. För att läsa mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig, så läs gärna på Region Västerbottens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta näringslivskontoret, så hjälper vi dig vidare.

Kontaktperson på Region Västerbotten
Linda Wiberg, strateg företagsstöd, är kontaktperson för företag som är verksamma i Bjurholm. Hon nås via mobil eller via E-post.

Region Västerbotten logga