Företagsstöd

Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt.

Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stöden är till för att främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

I Bjurholm kan företag erhålla upp till 50 % stöd vid investeringar, då området är s.k. A-område. För att läsa mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig, så läs gärna på Region Västerbottens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta näringslivskontoret, så hjälper vi dig vidare.

Kontaktperson på Region Västerbotten

Linda Wiberg, strateg företagsstöd, är kontaktperson för företag som är verksamma i Bjurholm. Hon nås via mobil: 070-307 57 08 eller via E-post: linda.wiberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten logga