Kontanthantering

Bjurholms kommun har installerat en servicebox för bankning av kontanter i samarbete med företaget CDsys AB, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

Servicebox för bankning av kontanter

Du som företagare eller förening kan banka dina kontanter i Bjurholm. Bjurholms kommun har installerat en servicebox för kontanter i samarbete med företaget CDsys AB, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

För att kunna använda serviceboxen måste ett avtal tecknas med företaget CDsys AB. Serviceboxen kan bara användas av företag eller föreningar och inte av privatpersoner.

Boxen är placerad på Storgatan 7C i posthuset, korsningen Storgatan/Brännavägen.

Är du intresserad av att kunna banka kontanter i serviceboxen, hör av dig till oss på näringslivskontoret.

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare
0932-141 41, Claudia.Wieczorek@bjurholm.se