Bjurhoms ambassadör

Utflyttade kommunmedborgare eller du som trivs i Bjurholm - här kommer ett erbjudande att bli "Bjurholmsambassadör"

I en tid när de flesta kommuner brottas med ekonomiska åtstramningar kan vi konstatera att Bjurholm inte är något undantag. Därför är vi både glada och tacksamma över att så många som bor inom kommunen är engagerade i att utveckla sina verksamheter och att sprida kunskap om alla goda egenskaper som Bjurholm har att erbjuda.

Vi är också stolta över våra "Ambassadörer", dvs. personer som har någon form av anknytning till Bjurholm och som sprider kunskap om vår kommun runt om i Sverige och världen. Sammantaget innebär det att vi med tillförsikt kan se fram mot att allt fler människor väljer att bosätta sig i kommunen och att ytterligare företag förlägger sina verksamheter hos oss.

Därför söker vi Dig som
* äger en fastighet i Bjurholm
* har bott i Bjurholm
* har släkt och vänner i Bjurholm
* jagar och/eller fiskar i Bjurholm
* har positiva upplevelser från Bjurholm

Vad innebär det då att vara "Bjurholmsambassadör" ?

Som ambassadör blir Du vår kontaktperson som hjälper oss att sprida information om kommunen. Du har någon form av anknytning till Bjurholm, känsla för bygden och dess utveckling.

Som ambassadör är Du visserligen oavlönad, men vi tror ändå att Du kommer att finna tillfredsställelse i uppgiften. Vi kommer att förse dig med informationsmaterial.

Kontakta Bjurholms kommun för mer information.