Byautvecklingsrådet

Alla föreningar är välkomna till Byautvecklingsrådets möten.

Byautvecklingsrådet i Bjurholms kommun bildades 1995 och har sedan starten tillsammans med de olika byarna och grupperingarna som finns genomfört en mängd olika projekt för att utveckla kommunen. Byarna har under 1990-talet utarbetat utvecklingsplaner, planer som presenterar en inventering av bl. a. besöksmål, fastigheter, befolkning, företag etc i respektive by, men även byarnas visioner om hur framtiden skall se ut.

Byautvecklingsrådet involveras även i fördelningen av bygdemedlen. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder, prioriterar och lämnar förslag till bifall/avslag till Länsstyrelsen efter samråd med byautvecklingsrådet.

Kontaktperson:
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se