Landsbygdsutveckling

En levande landsbygd och öppna landskap är förutsättningar för den lokala och regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i kommunen. Bjurholms byar och landsbygd utgör därför ett mycket viktigt inslag i utvecklingsarbetet för vår kommun.

I Bjurholm bor idag ca 2 348 personer. Bjurholm erbjuder en väl utbyggd barn- och äldreomsorg med både kommunala och privata alternativ.

Vårdcentral, folktandvård och distriktssköterskemottagning finns på centralorten. Här finns även bra kommersiell service, bibliotek, apotek, simhall och andra idrottsanläggningar - helt enkelt all tänkbar service som man behöver.

I kommunen erbjuds även en mängd olika aktiviteter såsom älgfarm med tama älgar, golf på en av Sveriges finaste golfbanor, camping, kanoting, ridning, alpint skidcentrum, för att inte tala om den storslagna natur som omger oss.

Boende

Här finns stora möjligheter till val av boende. Det finns god tillgång på lägenheter samt såväl nyare som äldre villor till låga priser på landsbygd eller i tätorten. Bjurholm kan faktiskt erbjuda det billigaste boendet i Västerbotten.

Det är viktigt för kommunen att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, detta görs för Bjurholm dels genom att ha en levande och aktiv landsbygd där man genensamt arbetar för att utvecka sin bygd, men även genom att erbjuda ett bra boende även i tätorden.

För att även i framtiden underlätta för landsbygdsboende krävs det att byarna även fortsättningsvis går samman och jobbar offensivt för att skapa förutsättningar för inflyttning till sina byar.

Idag kan man konstatera att av kommunens befolkning bor ca 43 % i tätorten, medan resterande 57 % bor i kommunens byar.

Utvecklingsarbete

Byautvecklingsrådet i Bjurholms kommun bildades 1995 och har sedan starten tillsammans med de olika byarna och grupperingarna som finns genomfört en mängd olika projekt för att utveckla landsbygden. Byarna har under 1990-talet utarbetat utvecklingsplaner, planer som presenterar en inventering av bl. a. besöksmål, fastigheter, befolkning, företag etc i resp by, men även byarnas visioner om hur framtiden skall se ut.

Om kommunen erbjuder och visar på attraktiva boendemiljöer i en levande landsbygd, men även tilltalande boendemiljöer i i tätorten så finns förutsättningarna att skapa inflyttning. En attraktiv miljö drar till sig fler människor, med nya ideér, nya företag och det hela har en tendens att bli självförstärkande.

Man kan alltså konstatera att en levande landsbygd med öppna landskap utgör ett viktigt incitament för den lokala och regionala utvecklingen. Bjurholms byar och landsbygd utgör därmed ett mycket viktigt inslag i utvecklingsarbetet i vår kommun.