Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde 2023 - 2027

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030
Under 2021 har den ideella föreningen URnära tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi i syfte att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen. Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030 som blir namnet på det tänkta leaderområdet för Umeåregionen under EU-programperioden 2023–2027.

Håll dig uppdaterad om ansökningsprocessen och leaderarbetet samt ta del av den lokala utvecklingsstrategin som nu är inskickad till Jordbruksverket via Idériket Umeåregionens webb: www.ideriket2030.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer härnäst?

Jordbruksverket kommer nu bedöma och poängsätta Idériket Umeåregionen 2030:s lokala utvecklingsstrategi med hjälp av en urvalskommitté. Det arbetet pågår till maj 2022 och därefter kommer eventuella kompletteringar göras. Om strategin blir godkänd och prioriterad så kommer det under hösten 2022 ske förberedelser inför EU-programperiodens start 1 januari 2023. Det är alltså först i början av 2023 som leaderområdet kan startas och då det blir möjligt att söka pengar för utvecklingsprojekt som bidrar till den lokala utvecklingsstrategins mål.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Hör av dig till oss

Du kan redan nu kontakta din kommun eller föreningen URnära (info@urnara.se) för att visa intresse eller för att tipsa om andra föreningar, organisationer och företagare som borde involveras i processen. Mejla eller ring:
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se