Lokala aktörer

I Bjurholm finns en renodlad företagarorganisation med lokal verksamhet och det är föreningen Företagarna. Dessutom så finns det även Destination Bjurholm som är en ekonomisk förening med medlemmar som representerar näringlivet/företagare/handel, ideella organisationer och kommunen.

DESTINATION BJURHOLM ek.för. (sammansättning av styrelsen efter årsstämman 2019)

Ordförande

Lars Lindqvist

Styrelseledamöter - Handlare/Köpmän

Vakant, ordinarie
Carolina Lindqvist Edlund, Happy Homes/EffEss, ersättare

Styrelseledamöter - Ideella föreningar och studieförbund

Ingrid Lindgren, Studieförbundet Vuxenskolan, ordinarie
Barbro Öhman, ÖIK, ersättare

Styrelseledamöter - aktivitetsföretagen

Christer Johansson, Älgens hus, ordinarie
Andreas Palmebjörk Lind, Nöjesleverantörerna, ersättare


Styrelseledamöter - byaföreningar
Agneta Malmström, Högås, ordinarie
Christoffer Skåtar, Agnäs, ersättare

Styrelseledamöter - engagerade Bjurholmare
Siv Stensson, ordinarie
Mikael Frithiof, ersättare

Adjungerade styrelsemedlemmar

Anders Lindgren, kassör

Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun

Destination Bjurholms syfte är att marknadsföra, samordna och utveckla Bjurholm som en attraktiv destination för handel, turism, industri, permanentboende, fritidsboende, jakt, fiske etc. Genom att utnyttja de gemensamma kompetenserna och resurserna marknadsförs kommunen som en destination regionalt, nationellt och internationellt.