URnära-idériket 2030

URnära är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor i Umeåregionen.

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionenslandsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

Bjurholms representanter i URnära ideell förenings LAG*-grupp

Offentlig sektor: Christina Lidström

Ideell sektor: Linda Berglund

*Ordet LAG används i samband med Leader-metoden. Leader är en förkortning från det franska språkets - Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". Leader-metoden bygger på ett trepartnerskap (offentlig, privat och ideell sektor) som samlas i ett partnerskap och tillsammans bildar en lokal utvecklingsgrupp = LAG-grupp.