Marknadsföring

Bjurholms kommun har valt att marknadsföra sig på nykommun.se.

Nykommun.se samlar alla Sveriges kommuner på en och samma plattform.

Logga Ny kommun