Digga

Digga är ett projekt som handlar om att utveckla en digital plattform för att underlätta kontakterna med kommunen för företag, boende och besökare.

Den digitala plattformen ska utveckla och bygga fler e-tjänster, en digital brevlåda, möjlighet till e-signatur samt att upprätta en "mina sidor funktion". Alla funktioner ska även anpassas till framtida e-arkivering.

Projektet kommer att gå under namnet DIGGA som står för digitalisera gemensamt.

Övergripande mål

En attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag, förbättrat näringslivsklimat för små- och medelstora företag inom kranskommunerna, med fler konkurrenskraftiga och växande företag, genom att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för befintliga små och medelstora företag i regionen.

Projektets mål är också att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan med regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Projektet belyser genomgående de horisontella kriterierna i aktiviteter för att nå projektets mål.

Projektmål

Ökad konkurrenskraft för befintliga företag, med fokus på områdena; – Teknik och tjänsteutveckling inom industrin – Digitala tjänstenäringar för smart region

Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Region Västerbottens och Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyper