Statsbidraget, utveckling av näringslivet och företagsklimatet

Bjurholms kommun har blivit beviljade ett statsbidrag från Tillväxtverket. Statsbidraget fördelas till 39 kommuner i Sverige med geografiska och demografiska utmaningar.

Bakgrund

Bjurholm är en företagartät kommun. Företagen är viktiga, de skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det råder bostadsbrist i kommunen och detta påverkar kommunens förmåga att attrahera människor och företag att flytta till Bjurholm. Bjurholm behöver öka sin befolkning och skapa fler arbetstillfällen, men för att lyckas med detta måste kommunen jobba med långsiktig strategisk planering.

Bjurholms kommun har blivit beviljade ett statsbidrag från Tillväxtverket. Statsbidraget fördelas till 39 kommuner i Sverige med geografiska och demografiska utmaningar. Varje kommun tilldelas 1 760 000 kronor per år under en treårs period.
Stödet ska stärka gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka näringslivet och företagsklimatet.

Syfte

Syftet med Statsbidraget är att ska skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivsstrukturen i Bjurholms kommun. Bjurholm ska ha ett positivt företagsklimat och myndighetens och medborgarens attityder till företagande skall förbättras.

Mål

Bjurholms kommun ska vara en attraktiv kommun för entreprenörer, en kommun som ständigt jobbar för att skapa långsiktig tillväxt och utveckling av näringslivsstrukturen.
Kommunen ska ha en fungerande infrastruktur, attraktiva etablerings- och boendemiljöer och ett positivt företagsklimat för både befintliga och presumtiva företag.

Projektmål

Ett bättre företagsklimat, där företagen känner att myndigheten och de kommunala tjänstepersonerna har förståelse för företagens behov. De kommunala tjänstepersonerna ska vara tillgängliga, ge god kundservice och agera rättsäkert.

Tidsperiod

Statsbidraget sträcker sig över perioden 2022-01-01– 2024-12-31.

Kontakt

Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare
Mail
Telefon