Skicka e-faktura till Bjurholms kommun

Ni som är leverantör till Bjurholms kommun ska skicka era fakturor som elektroniska fakturor. Enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.

Elektronisk fakturering - leverantörer

Den som är leverantör till Bjurholms kommun måste skicka fakturor som elektroniska fakturor. Det är ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor från och med 2019-04-01.

Skicka till oss via Peppolnätverket

För att kunna skicka till oss via Peppolnätverket behöver ni skicka till oss via vår Peppol adress: 0007:2120002833.

Skicka via fakturaväxel/VAN-tjänst

För att kunna skicka elektroniska fakturor till Bjurholms kommun behöver ni vara anslutna till Swedbanks fakturaväxel eller en fakturaväxel som samarbetar med Swedbank.

Bjurholms kommuns krav på fakturan

För att Bjurholms kommun ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:

  • Bjurholms kommun ska kontaktas innan den första fakturan skickas.
  • Giltig referens, som styr fakturan till den person hos Bjurholms kommun som godkänner fakturan.
  • När ni som leverantörer fyller i ”ByersLine ID” så får radnumret max uppgå till 9999.

Swedbanks fakturaväxel är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via följande fakturaväxlar/operatörer:

  • Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank
  • Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita (fd Itella), Pagero, InExchange, Basware, EVRY, ReadSoft/ExpertSystems, VismaProceedo, ScanCloud/Addett, IntrumJustitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette