Kunskapsprov serveringstillstånd

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga prov på att visa att han eller hon har tillräckligt med kunskap om alkohollagen. Undantag gäller om man söker tillstånd för servering till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle, då behöver man inte avlägga provet.

Kunskapsproven bokas och genomförs på kommunkontoret i och med ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker.

Det finns undantag för skyldigheten att genomföra kunskapsprov för alkoholservering eller provsmakning:

 • Om den sökande tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
 • Om den sökande inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan.
 • Om den sökande inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
 • Om den sökande inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.
 • Kommunen får göra undantag gällande kunskapsprov då ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap avser ett enstaka tillfälle /per år.

Proven är framtagna av Folkhälsomyndigheten och avser att pröva den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. För godkänt resultat krävs det att den sökande har 75 procent rätta svar inom respektive område. Sökanden har rätt till två omprov.

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden:

 1. Alkoholpolitik
 2. Bestämmelser om servering
 3. Bestämmelser om tillsyn
 4. Bestämmelser om mat och utrustning

Vid provtillfället skall den som ansöker om tillstånd för servering legitimera sig. Inga hjälpmedel är tillåtna vid provtillfället. Tiden för provet är högst 90 minuter.

Provets omfattning regleras efter vilken typ av tillstånd som ansökan avser:

 • För ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 60 frågor.
 • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 44 frågor.
 • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap som avser att vara mer än ett tillfälle / per år kommer kunskapsprovet att bestå av 28 frågor.