Livsmedel

Miljö- och hälsoskydd kontrollerar livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelsanläggningar.

Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.

Kontrollen omfattar registrering av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning.

Anmäl om du blivit matförgiftad eller drabbats av en allergisk reaktion

Om du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik, och misstänker att det är maten som orsakat sjukdomen ska du kontakta miljö- och hälsoskydd. Livsmedelsinspektören gör då en bedömning av fallet. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras.

Så här gör du en anmälan om matförgiftning

  • Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.
  • Du kan ocks göra anmälan per telefon eller via e-post: kommunen@bjurholm.se.
  • Ange restaurangens eller butikens namn och adress, vilken mat som du och eventuellt sällskap åt samt när ni åt (datum och klockslag).
  • Ange hur många som insjuknat och vilken tid det skedde.
  • Glöm inte att ange telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter.

Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem. Du får vara anonym men chansen att vi ska kunna utreda minskar då eftersom vi inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Ersättning för lidande och förlorad inkomst

Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär i första hand ersättning direkt av företaget. Om ni inte kommer överens kan du stämma företaget i tingsrätten eller vända dig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang.

Produktansvarslagen gäller oavsett om företaget har en försäkring eller ej.
Det är inte miljö- och hälsoskydd som hjälper dig att få ersättning, miljö- och hälsoskydds utredning syftar endast till att undvika att fler drabbas.

Livsmedelshantering som inte kräver registrering

Kravet på registrering gäller inte alla livsmedelsanläggningar. Dock kan det även när registrering inte behövs krävas tillstånd från andra myndigheter.

För att undgå krav på registrering ska följande vara uppfyllt:

  • Verksamheten ska vara tillfällig och endast bedrivas ett fåtal gånger per år.
  • Livsmedlen får inte ha en hög risknivå, exempelvis tillagning av rå kyckling eller rått kött. Livsmedel med låg risknivå kan exempelvis vara varmkorv eller grillkorv, bullar och kakor som är värmebehandlade i sin helhet, förstekta hamburgare, varm och kall dryck samt förpackad glass.

Om du är osäker på ifall din verksamhet behöver registreras, kontakta miljö-och hälsoskydd. Du som säljer livsmedel är alltid ansvarig för att det du säljer är säkert.

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske. Anmälan registrering av livsmedelsverksamhet. Länk till annan webbplats.

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske.

Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg. Du ska även själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem, s.k. egenkontroll, som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att få hjälp med utformning med din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller ta hjälp via Livsmedelsverkets webbplats.

Om du ska starta en animalieanläggning t. ex slakteri eller mejeri ska verksamheten i normalfallet godkännas av Livsmedelsverket. Ta kontakt med Livsmedelsverket för en bedömning i ditt ärende.

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och hälsoskydd kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljö- och hälsoskydd regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.

Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.