Upphandlingar

Bjurholm är medlem i Västerbottensportalen, som är en avtals- och upphandlingsdatabas. Samtliga kommuner i Västerbotten, Region Västerbotten och även Kommunförbundet Västerbotten är medlemmar i portalen.

Bjurholms kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun vad gäller upphandlingar. Umeå upphandlar många varor och tjänster åt Bjurholm och övriga kommuner i Umeåregionen.

De som är intresserade av Bjurholm kommuns upphandlingar uppmanas därför att via avtalsdatabasen "Välj portalmedlem", även välja portalmedlemmen "Umeå kommun".

Bjurholms kommun har ingen särskild upphandlingsenhet. Varje förvaltning ansvarar för sina respektive upphandlingar.

Avtalsdatabas e-avrop Länk till annan webbplats.

Aktuella upphandlingar e-avrop Länk till annan webbplats.