Nyheter

Här kan du ta del av kommunens publicerade nyheter.

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Skabbräv i Bjurholms tätort

  Vi har fått in en anmälan om att det rör sig en skabbräv i Bjurholms tätort. Skabbangreppet försvagar räven därför söker den sig till bebyggelse där den enkelt kan finna mat i t.ex. komposter eller bl...
 • Näringsliv och arbetsmarknad

  Gratis hållbarhetscoachning för mindre företag i länet

  Har du ett litet eller medelstort företag i Västerbotten som vill påbörja eller vidareutveckla ditt hållbarhetsarbete? Då är nätverket 2030BIZ något för dig!
 • Kommun och politik

  Skadeståndsanspråk mot kommunen

  Det har kommit frågor till kommunen om vad som gäller vid skadeståndsanspråk mot kommunen.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Sandcontainer

  Det finns gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus att hämta för fastighetsägare i Bjurholm. Containern är placerad på parkeringen vid Bilevi´s.
 • Omsorg och hjälp

  Nya telefontider till socialsekreterarna

  Från och med den 5 december införs nya telefontider.