Artikeln publicerades 27 april 2021

Lokalbidrag till föreningar

Lokalbidrag kan utbetalas till föreningar med egna verksamhetslokaler eller till de som långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme).

Ansök senast den 31 maj via e-tjänster/blanketter: Ansök om lokalbidraglänk till annan webbplats

Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående verksamhetsår.

Efter prövning kan bidrag utgå med maximalt 40 % av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

  • Bidraget ska täcka en del av föreningens driftskostnader som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten och renhållning.
  • Bidrag kan endast utgå för en lokal per förening.
  • Delar föreningar lokaler eller om det finns flera föreningar i området sker en prioritering av utbetalning av bidrag utifrån fastställda riktlinjer.

Bidrag beviljas dock utifrån fastställd budgetram och prioritering sker utifrån fastställda riktlinjer: Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen, inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningarPDF