Artikeln publicerades 8 juni 2021

Miljö- och hälsoskydd kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Under sommaren kommer miljö- och hälsoskydd därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Miljö- och hälsoskydd i Bjurholms kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ett 100-tal andra kommuner.

Under inspektionerna kommer miljökontoret exempelvis att kunna kontrollera:

  • Att produkterna som säljs har ett godkännande
  • Att produkternas märkning är korrekt
  • Att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält.