Artikeln publicerades 4 augusti 2021

Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

Är du intresserad av demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter? Save the date för Delaktighetsveckan, vecka 46, i november

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Mer information och preliminärt program på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.