Artikeln publicerades 18 augusti 2021

Gatubelysningen i centrala Bjurholm

På grund av transporter till vindkraftsparken via väg 353 genom Bjurholms tätort kommer en del ljuspunkter att tas bort så att transporterna kan ta sig fram.

Från och med idag kommer hela sträckan genom centralorten att vara nedsläckt och beräknas var så till mitten av nästa vecka.

Nästa vecka är det endast en del av gatubelysningen som kommer att lysa i centralorten.

Transporterna till vindkraftsparken kommer att pågå till november/december i år, därefter kommer de ljuspunkter som tagits bort återställas.