Artikeln publicerades 23 augusti 2021

Är du utvald till medborgarundersökningen 2021?

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Naturbild med en människa på en kulle

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller digitalt på webben.

Svara digitalt: SCB:s medborgarundersökning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du utvald får du en papperenkät i din brevlåda. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 24 augusti – 1:e september. 

Information från SCB

SCB:s pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster