Artikeln publicerades 25 augusti 2021

Din åsikt är värdefull- du kan påverka lagen

Nu har du chansen att göra din röst hörd och påverka framtiden för lagstiftningen kring digital tillgänglighet i Sverige och hela EU! Just nu genomför EU-kommissionen ett så kallat Offentligt Samråd (Open Public Consultation) om Webbtillgänglighetsdirektivet (WAD). Alla intressenter; slutanvändare, organisationer, professionella inom offentlig och privat sektor – verkligen alla – har möjlighet att utöva sin demokratiska rätt och tycka till om hur direktivet fungerar och skulle kunna vidareutvecklas

Funka genomför på EU-kommissionens uppdrag den formella översynen av WAD tillsammans med PwC och OpenEvidence. I uppdraget ingår att samla in och analysera tillsynsresultat, rapporter, åsikter och erfarenheter från samtliga medlemsstater.

Dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter fram till och med 2021-10-25 genom länken "Offentligt samråd - lättläst", ditt svar är anonymt.

Offentligt samråd - lättlästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Funka - tyck till om webbtillgänglighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster