Artikeln publicerades 13 oktober 2021

SMHI har nytt datum för övergång till ett förnyat vädervarningssystem

Datum för övergång är den 26 oktober 2021. Driftsättning kl.12.00.

Reservdatum vid händelse av komplicerat väderläge: 28 oktober och 2 november.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Illustration på vädervarningstyper