Artikeln publicerades 14 oktober 2021

Pressmeddelande – Bjurholm, Vindeln och Vännäs webbplatser är tre av sju i topp i Sverige på digital tillgänglighet

Att skapa en enkel och tillgänglig webbplats har varit på agendan när webbansvariga kommunikatörer i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner har arbetat fram en gemensam webbdesign tillsammans med en webbyrå. Tre av kommunerna har lanserat sina webbplatser och är tre av sju i topp i Sverige när det gäller tillgänglighet.

Företaget Funka Nu AB har testat startsidan på 1 748 st. webbplatser om de möter kraven i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Digital offentlig service måste vara tillgängligt för alla oavsett förmåga för att undvika digitalt utanförskap.

Funka har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

De sju webbplatser som toppar och som klarat de utvalda testerna är:

  • Vännäs kommun
  • Vindelns kommun
  • Örebro Universitet
  • Bjurholms kommun
  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Region Halland
  • Kungliga Biblioteket

- Det känns extra kul att få ett ”kvitto” på att allt arbete vi har lagt ner i kommunen med att bygga den nya webbplatsen slår igenom på ett positivt sätt. En eloge till mina kollegor som hjälpt till med arbetet, säger Bibbi Eklund, kommunikatör och webbansvarig i Bjurholms kommun.

I september 2020 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för gamla, redan publicerade webbplatser. Tillsammans med den följer en rad uppsatta regler att förhålla sig till som offentlig aktör.

Vi påbörjade arbetet med den nya webben under 2020. Vi har haft ett bra samarbete med kranskommunerna när det gäller våra kravställningar och önskemål. Webbyrån Limepark har arbetat med gränssnittet och vi själva har fyllt på med information.

En webbplats är en plattform som ständigt måste underhållas. Vi hoppas att alla besökare är nöjda med vår nya webbplats som lanserades den 3 maj 2021.

Vi tackar Funka för blommor och diplom, utmärkelsen peppar oss till fortsatt arbete med webben!

Bibbi Eklund, kommunikatör