Artikeln publicerades 2 december 2021

Vardagshjältar upp­­märksammades av lands­hövding Helene Hellmark Knutsson lördag den 13 november

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Initiativet att årligen uppmärksamma Västerbottens vardagshjältar togs av Västerbottens tidigare landshövding Magdalena Andersson. De kommer från länets 15 kommuner och har nominerats av sina hemkommuner och andra aktörer. Det som förenar dem är deras starka personliga engagemang som är till nytta och glädje för många medmänniskor och för länet.

Vardagshjältar i Bjurholm

Kommunstyrelsens presidium nominerade Anna-Lena och Samuel Olsson ungdomsledare inom Pingstkyrkans verksamhet LA Vida. Verksamheten LA Vida bidrar ekonomiskt och engagerar flera ideella krafter. När coronapandemin och restriktioner kom stängdes lokalerna och verksamheten pausades. Anna-Lena och Samuel fortsatte med ungdomsverksamheten utomhus i stället och började grilla gratis hamburgare till ungdomarna.

Tack vare deras initiativ har gemenskapen för ungdomarna kunnat upprätthållas under pandemin. Grillningen är i dag tillsammans med verksamheten LA Vida en av de stora höjdpunkterna på fredagskvällarna i Bjurholm.

Samuel och Anna-Lena Olsson

Samuel och Anna-Lena Olsson uppmärksammades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21-11-30 eftersom de inte kunde närvara den 13/11.

Diplom

Vardagshjältarna tilldelades ett diplom med följande motivering:

"För stort personligt engagemang i civilsamhället, speciellt under pandemin. Ni hjälper till att bygga broar mellan männsikor och gör tillvaron bättre."