Artikeln publicerades 15 december 2021

AMI flyttar in till kommunkontorets lokaler

Arbetsmarknad och integration (AMI)
Torsdag den 16 december börjar de första flytta in. De kommer i början nyttja kontoren på markplan.

Här är dom som flyttar in till kommunkontorets markplan

 • Ansvarig: Monica Jonsson, arbetsmarknads- och integrationschef, tfn 0932-141 52
  Övergripande ansvarig för verksamheten, kontaktperson gentemot Migrationsverket vid bosättning av nyanlända.
 • Christer Johansson, integrationsassistent, tfn 070-216 85 90
  Den i verksamheten som hanterar alla former av blanketter och tekniksupport.
 • Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordinator och företagskoordinator, tfn 073-805 01 34
  Arbetar med extra tjänster inom kommunala verksamheter.
 • Helen Sjögren, arbetskonsulent/koordinator, tfn 0932-141 02
  koordinator mot Samordningsförbundet och kontaktperson mot Arbetsförmedlingen vid önskemål om att anställa personal via anställningsstöd.