Artikeln publicerades 17 december 2021

Digital bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Från och med den 1 januari 2022 kan digital faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse genomföras på Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Men det går även fortsättningsvis att göra skriftligen hos Socialtjänsten efter barnets födelse om man så önskar.