Artikeln publicerades 20 december 2021

Sammanfattning av några av kommunfullmäktiges beslut

För att de politiska besluten ska vara lätta att hitta och ta del av vill vi testa att sammanfatta dem på ett enklare sätt. Här kommer en kort sammanfattning av två av kommunfullmäktiges beslut som togs den 13 december 2021. Är du intresserad av alla beslut som tas i kommunen läs protokollen i sin helhet (länk till protokollen)

Uppförande av räddningstjänstens lokaler i Bjurholms kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att brandstationen ska byggas ut och byggas om på samma plats där den finns i dag, Örträskvägen 4. I ombyggnationen ingår även en tvätthall. Det är viktigt att man planerar så att brandstationens utbyggnad inte kommer för nära bensinstationen.

Finansiering

För att påbörja en ut- och ombyggnad av brandstationen under 2023 så måste det finnas pengar (investeringsbudget). Detta tar kommunfullmäktige beslut om i juni 2022.

När kommunen har tagit beslut om pengarna (investeringsbudgeten) och detaljplanen är ändrad till att gälla för en brandstations verksamhet, kan kommunen börja jobba med ritningar, bygglov och bestämma (upphandla) vem som ska få bygga.

Detaljplan

En detaljplan beskriver vilken typ av byggnad man får bygga på en tomt eller ett område. För att kunna göra dessa ombyggnationer måste kommunen ha en detaljplan som godkänner att man bygger en brandstation på den här tomten.

Dagens brandstation byggdes för att fungera som ett bussgarage, några år senare flyttade brandstationen in i dessa lokaler. Det betyder att detaljplanen nu måste ändras från att gälla bussgarage till att gälla för brandstationens verksamhet. Här kan du läsa mer om detaljplaner.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens verksamhet ska vara kvar på brandstationen under byggtiden. Byggnationerna anpassas till räddningstjänstens behov.

Räddningstjänsten behöver ett område där de kan öva utan att störa grannar. Kommunfullmäktige har bett verksamheten om ett förslag på en lämplig plats.

Uthyrningspolicy för kommunens bostadsverksamhet

Bjurholms kommun hyr ut bostäder. Tidigare har vi inte haft tydliga nedskrivna regler om vad som gäller vid hyra av bostad.

Kommunfullmäktige har nu tagit fram en ut uthyrningspolicy där det är beslutat att alla hyresgäster ska få samma information och ha samma möjligheter att ansöka om en bostad och behandlas lika när de vill hyra en lägenhet av Bjurholms kommun.

Nya riktlinjer för kommunens bostadsverksamhet beslutades i kommunstyrelsen i november 2021 och börjar gälla 1 januari 2022. I riktlinjerna står det vad som gäller när man hyr bostad av Bjurholms kommun.

För att läsa mer detaljer och alla kommunfullmäktiges beslut som togs den 13 december 2021 gå in i protokollet.