Artikeln publicerades 1 januari 2022

Nya taxor 2022

Fullmäktige har antagit nya taxor som börjar gälla den 1 januari 2022.

  • Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2022
  • Renhållnings- och avfallstaxa 2022
  • Taxor för bredbands och kabel-TV tjänster
  • Taxor och avgifter inom socialnämnden

Kommunens taxor, riktlinjer mm finns samlade på sidan: Styrande dokument

Under Relaterat innehåll finner du de nya taxorna i sin helhet.