Artikeln publicerades 1 januari 2022

Riktlinjer och policy för kommunens bostadsverksamhet

Politiken har antagit nya styrdokument som börjar gälla den 1 januari 2022.

Kommunen har tagit fram ett nytt arbetssätt när det gäller bostadsuthyrning. Vilket har genererat i en uthyrningspolicy och riktlinjer för kommunens bostadsverksamhet. Dokumenten reglerar bland annat obetalda hyror, trivsel och ansvar, grundkrav och brandskyddsregler för flerbostadshus.

Dokumenten i sin helhet kan du ta del av under relaterat innehåll.