Artikeln publicerades 19 januari 2022

Ny ansökningsperiod för bygdemedel

För att effektivisera processen kring alla ansökningar om bygdemedel som Länsstyrelsen Västerbotten tar emot, så har de bestämt att dela upp alla länskommuner i olika utlysningsperioder.

Bjurholms kommun tillhör numera sommarutlysningen, vilket innebär att intresserade föreningar har möjlighet att ansöka om bygdemedel för 2022 under perioden 15 maj till 30 september.

Tidigare skulle föreningar ha skickat in en ansökan senast den 31 januari. Detta gäller alltså inte längre.