Artikeln publicerades 19 januari 2022

Resultat medborgarundersökning 2021

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. I Bjurholm drogs ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller äldre på 1 000 personer. Av dessa svarade 319 personer, vilket motsvarar en svarsandel på 32 %.

Delar av resultatet

  • 93 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller en ganska bra plats att bo och leva på.
  • 16 % av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 69 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 62 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.