Artikeln publicerades 20 januari 2022

Länsstyrelsen och Region Västerbotten kraftsamlar för gemensam folkhälsosatsning i länet

En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folkhälsoarbete.

Forum för folkhälsa i Västerbotten har en ledningsgrupp som sammankallas av landshövding Helene Hellmark Knutsson och leds av henne tillsammans med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

En gemensam ambition

Utgångspunkten i arbetet är en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa som alla länets kommuner, regionen och länsstyrelsen undertecknat. Genom den har en gemensam ambition och inriktning för en långsiktighet i folkhälsoarbetet formats. Prioriterade områden är jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och levnadsvanor.

Regeringsuppdrag

Bakgrunden till forumet är ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i samverkan med regionen och följeforskare från Umeå universitet har arbetat med från 2019 till 2021. Regeringsuppdraget har gått ut på att utveckla metoder och arbetssätt för regional samordning av arbete för en god, jämställd och jämlik folkhälsa.