Artikeln publicerades 25 januari 2022

Öppna jämförelser - alla blad ska skickas in

Socialstyrelsen har skickat ut enkäter till personer som har hemtjänstinsatser eller personer som bor på särskilt boende. Enkäten handlar om vad de äldre tycker om sina insatser.

Det har nu kommit in enkäter som inte har någon kod, därför vill vi informera följande:

  • Alla sidor behöver skickas in i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Socialstyrelsen har upptäckt att det finns respondenter som river bort sista bladet i enkäten innan de skickar in svaren. På den sista sidan sitter koden, som talar om vem som svarat och till vilken kommun och verksamhet personens svar tillhör.

Vid frågor kontakta enhetschef telefon: 0932- 140 33