Artikeln publicerades 16 mars 2022

Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina gör att många människor behöver fly. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer som flyr från Ukraina har rätt att få skydd i Sverige.

Vad gör Bjurholms kommun?

Bjurholms kommun arbetar med att förbereda kommunen för att ta emot flyktingar. Vi vet i nuläget inte hur många som kan tänkas komma till kommunen eller när de i så fall kommer. Arbetet sker i samverkan med flera aktörer, bland annat Länsstyrelsen, Migrationsverket och övriga kommuner i Västerbottens län.

Boende till flyktingar

Migrationsverket ansvarar för flyktingars boende och mat och har begärt hjälp från kommunerna. Kommunen har hittills inventerat kommunens lokaler som skulle kunna gå att använda som tillfälligt boende.

Bjurholms kommun har ännu inte fått besked om att det blir aktuellt att stötta med tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsboende, men ett led i vår krisberedskap är att förbereda kommunen för att detta kan ske.

Kommunen fortsätter att planera för att ta emot flyktingar.

Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till. Bjurholms kommun har inte möjlighet att rekommendera några specifika hjälporganisationer.

Vad kan jag göra som privatperson?

Ett bra sätt att bidra är genom att skänka pengar. Då kan hjälporganisationerna själva välja hur dina resurser kan användas på bästa sätt. Det underlättar också logistiken eftersom pengar är lättare att flytta än saker.

Klicka på denna länk för att få mer information om hur du kan hjälpa Länk till annan webbplats.

För insamlingar av exempelvis kläder hänvisar kommunen till frivilligorganisationer.