Artikeln publicerades 25 mars 2022

Visst svarar du på folkhälsoenkäten

Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika
villkor till 21 500 personer i Västerbotten under våren
2022. Det är möjligt att svara till den 20/5.

Hälsa på lika villkor

Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och
hur den kan förbättras. Det är viktigt så att alla kan få
stöd till bästa möjliga hälsa och livsvillkor oavsett kön,
sexuell läggning, ursprung eller var i länet de bor.

Den 19 april hade 31%, 305 st av 1 000 utsända enkäter i Bjurholm besvarats.

Det är första året som enkäten går ut till personer över 84 år. Hjälp gärna äldre anhöriga att läsa/fylla i om det behövs.