Artikeln publicerades 1 april 2022

Lägesbild för Västerbotten

Ta del av några punkter ur lägesbilden för Västerbotten den 29 mars:

  • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat varubrist och höga drivmedelspriser.
  • Kommunerna fortsätter att planera och förbereda för att ta emot flyktingar.
  • En del kommuner har skapat e-tjänster där frivilliga kan anmäla intresse att hjälpa till samt anmäla intresse för att bli god man för ensamkommande barn.
  • Livsmedelsproducenter drabbas av ökade kostnader på grund av bland annat höga drivmedelspriser samt kostnader för spannmål och gödsel.
  • Det finns en förhöjd risk för rabies i och med införseln av sällskapsdjur från Ukraina, Länsstyrelsen planerar med anledning av detta rabiesvaccinering av tillsynspersonal.
  • Det finns cirka 280 (cirka 200 föregående vecka) registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu. Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.
  • Evakueringsboende har tagits i anspråk av Migrationsverket i Skellefteå kommun och utflyttning från boendet har påbörjats. Evakueringsboendet avvecklas den 1 april.
  • Region Västerbotten deltar i nationell samordning gällande mottagande av patienter från Ukraina, vilket i första hand ska ske via landets universitetssjukhus.