Artikeln publicerades 28 april 2022

Valborgsmässoafton

Människor vid en majbrasa

Att tänka på när du eldar utomhus:

  • Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre omfattning (3x3 meter).
  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
  • Lämna aldrig elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer att larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.