Artikeln publicerades 11 maj 2022

Lägesbild för Västerbotten 10 maj

Ta del av några punkter ur rapporten för 10 maj:

  • Även denna vecka rapporterar ett antal kommuner om påverkan inom industrin till följd av både höjda priser, fördröjda leveranstider och svårigheter att få tillgång till vissa komponenter – vilket skapar en osäker marknad.
  • Migrationsverket har nu upphandlat boenden för skyddsbehövande i Storumans kommun.
  • Migrationsverket har sedan tidigare boenden i Skellefteå kommun och Norsjö kommun, och har upphandlat boenden i Robertsfors kommun som väntas tas i bruk under våren.
  • Det finns cirka 450 registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu. Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

Det här gör vi i länet:

  • Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) genomför möten med LRF:s kommungrupper. Information om regeringens stödpaket och läget för länets lantbruk står på agendan.
  • Länets kommuner fortsätter att arbeta med förberedelser och åtgärder för att ta emot skyddsbehövande från Ukraina. Till exempel genom planering för mottagande av elever inom skolverksamheten, samverkan med civilsamhället och andra lokala aktörer på kommunnivå samt kommunikationsinsatser till skyddsbehövande.

Nästa rapport publiceras 25 maj.