Artikeln publicerades 20 maj 2022

Årsredovisning 2021

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Här kan du ta del av hur pengarna har använts i kommunen under år 2021.

Intäkter 2021

Bjurholms intäkter 2021

Kostnader 2021

Bjurholms kostnader 2021

Fördelning intäkter per 100 lapp

Verksamhet

Kronor

Politisk verksamhet

1,24 kr

Infrastruktur, skydd mm

12,77 kr

Fritid och kultur

1,34 kr

Affärsverksamhet

1,77 kr

Gemensam administrativ verksamhet

7,82 kr

Barnomsorg

8,61 kr

Grundskola

18,40 kr

Gymnasieskola

9,09 kr

Vuxenutbildning (inklusive SFI)

0,84 kr

Administration äldre- och handikappomsorg

0,54 kr

Särskilt boende

24,68 kr

Stöd i ordinärt boende

8,79 kr

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

1,09 kr

Individ- och familjeomsorg (IFO)

3,02 kr

Summa

100 kr