Artikeln publicerades 10 juni 2022

Klart för nytt leaderområde i Umeåregionen

Nu är det klart – Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027. Med en projektbudget på 37 miljoner kronor kommer föreningar, organisationer och företag kunna söka pengar för lokala utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeåregionens landsbygder ännu mer attraktiva för boende, verksamma, besökare och näringsliv.

Balberget

Fotograf: Kristoffer Pettersson

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär att ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av leaderområdet kan den som har idéer om lokal utveckling engagera sig och söka pengar till utvecklingsprojekt.

"Jätteroligt att vi nu efter mer än tre års målinriktat arbete har en prioriterad Leaderstrategi! Leader-metoden bygger på att vi samarbetar över sektorer och det kommer att stärka och utveckla hela vår kommun. De här pengarna kommer att vara ovärderliga för föreningar, företag och organisationer som kommer att kunna söka stöd för lokala utvecklingsprojekt" säger Christina Lidström (M), kommunstyrelsens ordförande, Bjurholms kommun.

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde, som tilldelats hela 37 miljoner kronor i projektbudget, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Leaderområdet kommer heta Idériket Umeåregionen 2030 och verksamheten kan som tidigast starta upp i januari 2023. Först då kommer det vara möjligt att söka pengar från leaderområdet.

Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi. Strategin utgår från fyra mål och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Det här händer nu

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start i januari 2023. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionen 2030:s webb går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin. Länk till webbplatsen finns under relaterat innehåll.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?
Då kan du med fördel ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden.

Mer information:
Christina Lidström (M)
ordförande i kommunstyrelsen i Bjurholms kommun
samt
Ordförande Idériket Umeåregionen 2030
christina.lidstrom@bjurholm.se
070-304 53 87

Jennie Bergvall Kalén
Utvecklingsstrateg landsbygd
jennie.bergvall.kalen@umea.se
090-16 14 74