Artikeln publicerades 19 juni 2022

Uppdaterat föreningsregister

Under våren har vi uppdaterat kommunens föreningsregister så att det ska finnas aktuella uppgifter om kommunens föreningar.

För att ta del av Bjurholms kommuns tjänster och bidrag behöver föreningar varje år lämna in aktuella uppgifter till kommunens föreningsregister.

Finns er förening inte med i registret?

Föreningsregistret i Bjurholms kommun

Om er förening inte finns med i föreningsregistret, är ni välkomna att kontakta Claudia Wieczorek antingen via mail eller telefon för att meddela korrekta och aktuella uppgifter.

Varför är det viktigt att uppdatera föreningsregistret?

Det är viktigt att informationen i registret är korrekt då det är därifrån vi hämtar kontaktuppgifter till föreningarna när vi från kommunen skickar ut information och inbjudningar.

Föreningsregistret ger också kommunens invånare möjlighet att på ett enkelt sätt se vilka föreningar som finns samt hur de kontaktar er.